Nyfiken?

Vad är UL-flyg?

 

Ett flygplan i klassen UL-B är ett tvåsitsigt flygplan vars maximala flygvikt inte får överskrida 450 kg. I sjöversion får de väga något mer. Den lägsta flygfarten, stallfarten, skall högst vara 65 km/tim. Tomvikten får högst vara 275 kg och lastförmågan skall minst vara 175 kg. Både personer, bagage och bränsle inräknas i lasten.

 

UL-B är de UL-flygplan som är roderstyrda, precis som konventionella flygplan. De ser ut som vanliga flygplan och flygs som vanliga flygplan. UL-B är konstruerat för att flygas när det är som roligast att flyga - i dagsljus och någorlunda lugnt väder. UL-B flygs under VFR-regler, dvs. under förutsättningar som gör att "du kan se, och bli sedd".

 

I normalfallet skall man vara 17 år för att ta ett UL-certifikat, men utbildningen kan påbörjas när man har fyllt 16 år efter dispensansökan.

 

Teoretisk utbildning

 

KSAB:s Teoripaket beställer du själv på www.pilotshop.se som innehåller all nödvändig litteratur för utbildningen. Den kostar f n 5108 kr.

Det finns mycket att lära för att man säkert skall kunna flyga. Den totala teoritiden omfattar totalt c:a 80 timmar.

 

Teorikurserna omfattar:

Flygtekniska ämnen: 7 x 3 timmar.

Luftfartssytemet, Flygoperativa        procedurer: 6 x 3 timmar.

Flygnavigation och färdplanering: 6 x 3 timmar.

Flygmeteorologi: 6 x 3timmar.

Människans förutsättningar och begränsningar: 2 x 3 timmar.

Flygradiotelefoni

 

Räkna med att du måste lägga en del tid på inlärning och självstudier, men det är allmännyttiga kunskaper!

Delprov görs efter att varje del är avslutad.

 

Praktisk utbildning

 

Flygning startar så snart vädret tillåter. Ni bestämmer själva tiderna i överenskommelse med flygläraren.

Först måste du ansöka om ett elevtillstånd, som krävs enligt Transportstyrelsens bestämmelser innan skolflygning får påbörjas. Man söker på speciell blankett på Transportstyrelsens hemsida. Du måste också ha ett läkarintyg som skickas direkt av flygläkaren. Transportstyrelsen beställer sedan ett utdrag ur polisens belastningsregister. Elevtillståndet gäller två år från månaden för läkarundersökningen. Det kan vara idé att ansöka om elevtillståndet redan i början av den teoretiska utbildningen om ni känner osäkerhet på att få tillstånd av medicinska skäl eller att lagens långa arm tycker annat.

 

När du har fått ditt elevtillstånd är det bara att köra igång. Flygutbildningen omfattar minst 20 timmar, varav 5 timmar är ensamflygning. I praktiken skall du räkna med att det åtgår några fler timmar.

 

Första tiden flyger du tillsammans med UL-flyginstruktör och lär dig tekniken steg för steg. Mycket tid kommer att tillbringas med att träna start och landning, eftersom det tillhör de svåraste momenten. Du kommer också att lära dig hitta i lufthavet, där finns ju inga skyltar! När du framgångsrikt lärt dig flyga på säkert sätt kommer du att få flyga ensam.

 

Den första ensamflygningen (EK) är något man alltid minns. Du måste ha ett elevtillstånd innan du får gör din första EK. Resten av utbildningen sker omväxlande som ensamflygning och flygning med lärare. När du har avverkat hela kursprogrammet kommer du att examensflyga och din flygning granskas noga. För att få göra din uppflygning måste du ha klarat teorikursen.

 

Om du blir godkänd kan du ansöka om ditt flygcertifikat för UL-flyg. Utbildningstiden för UL-flyg är kort i jämförelse med vanligt motorflyg. Därför ska du träna ensam i 10 timmar efter det du fått ditt UL-certifikat, innan du får ta med passagerare upp i luften.